Hans Bergenheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

född 6 maj 1960.
 

Jag skall bli agent!

Kanske var det när han fick följa med sin pappa ut på distriktet – klädd i club-blazer och grå byxor precis som sin pappa – som han bestämde sig för att det var säljare han skulle bli.

Eller kanske var det när han fick sitta med redan som barn och samtala med sin pappa och hans kolleger och tas på allvar. Att höra historier om möten med kunder och lyckade försäljningsresor gjorde starkt intryck.

Och när Hans skrev uppsats i småskolan om sitt framtida yrke och att han det var agent han skulle bli – ja då hade han nog redan bestämt sig. Pappa Rolf fick åka till skolan och förklara för en oförstående lärare att man visst kunde arbeta som agent – utan att vara hemlig sådan. Att vara agent för ett varuföretag var minsann ett fint yrke fick läraren lära sig.

Utbildning och karriär – Pkbanken/PKfinans/TryggHansa 

Efter handelshögskolan i Göteborg började Hans sin bana inom PK-Banken (nuvarande Nordea) och lärde sig bankyrket från grunden. När flickvännen Mona flyttade till Stockholm följde Hans snart efter och fick då anställning inom PKFinans och försäljningskarriären startade på allvar. Med Storstockholm som sitt distrikt sålde Hans finansieringstjänster med leasing, factoring och, den då nya tjänsten, renting i sin portfölj. Efter sin första lyckade leasingaffär, 3 tuggummiautomater av märket Leopard, så tog det fart. Många kundbesök och många affärer som följd.

Några år senare började Hans på Trygg-Hansa och lärde sig försäkringsbranschen. Först som kringresande säljare på distrikt Stockholm-Mälardalen och senare som försäljningschef. En spännande tid då försäkringsbolaget expanderade in på områden som tidigare varit bankernas. Försäkringsmäklarna, som tagit stora marknadsandelar vid denna tid, utmanades av en ny kundoffensiv med närmare samarbeten och förbättrad service. Affärslösningar gällde såväl lokala som internationella företag och en hel del resor till USA som följd.

Minet AB

Nästa steg blev VD för försäkringsmäklarföretaget Minet AB. Hans hade lärt sig marknaden och visste vad kunderna behövde. En bra och positiv säljkår byggdes upp och marknadsandelen ökade. Det hela gick såpass bra att bolaget inom kort blev uppköpt av storbolaget AON. Efter att ha sett till att affären kommit i hamn var det så dags att söka sig nya utmaningar.

IKANO-Banken

Tillbaka till bankvärlden och uppdraget att få igång och utveckla IKANO-banken. En stor omställning med flytt till Småland, Älmhult, för hela familjen. Nu följde ett par spännande år med ett fantastiskt roligt uppdrag. IKANObanken växte till en aktör att räkna med och som utmanade de stora jättarna. När Ikanobanken korades till ”Årets uppstickare” av tidningen Privata Affärer var det till stor del frukten av det arbete som vd Hans Bergenheim gjort för banken. ”Med genuin fallenhet för säljprocessen, marknadsföring och profilering banade Hans och medarbetarna väg för fortsatt tillväxt och framgång för Ikanobanken.” citatet kommer från ett uttalande som bankens dåvarande styrelseordförande gjorde.

 

ALECTA / PREVIA / LATEUS AB/Swedbank

Hans – och hela familjen - lockades tillbaka till Stockholm med ett uppdrag som marknadschef på Alecta. Ett tufft städningsuppdrag där företaget skulle förberedas för den stora omställningen inom pensionsområdet. Därpå följde VD för Previa som också innebar stora förändrings- och rationaliseringsarbeten.

Efter dessa år ville Hans arbeta på ett annat sätt och blev sin egen med konsultfirma LATEUS AB. Företagsutveckling, rekonstruktioner, finansieringsplanering och generationsskiften stod på agendan. Detta arbete ledde Hans till Baltikum och ett arbete med att hjälpa Swedbank att sälja sina panter för alla krediter man varit tvungen att lösa in. Mitt i brinnande finanskrisen 2008. Hans arbetade inom alla de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. Det handlade om att ta vara på de värden som fanns kvar och sälja av bästa förmåga. Det var maskiner, båtar och framförallt Car-carriers – biltransportfordon. Detta arbete gick så pass bra att Hans värvades till Swedbank som chef för företagssidan med uppdrag att få de tre ländernas försäljningsorganisationer på företagssidan att samarbeta. Det blev fyra år och var en fin tid med möten med människor och medarbetare fulla av utvecklingskraft, förändringsbenägenhet och medmänsklighet.  

Nu har Hans landat ned i att återigen vara sin egen och arbeta med det som alltid varit hans mål med hela sin karriärsresa, att vara styrelseproffs. Parallellt med sitt yrkesliv fick Hans axla flera stora styrelseuppdrag såsom Svenska Spel, Avanza, STF:s ingenjörsutbildning, White arkitekter med flera. All denna erfarenhet har Hans tagit med sig in i sin nästa fas.

AB HEMFLITEN

Efter flytten tillbaka hem till Göteborg driver Hans tillsammans med sin hustru AB Hemfliten - ett företag som inriktar sig på företagsutveckling – coachning och rådgivning – och arbetar parallellt med styrelsearbete för en rad västsvenska företag. Hans är i dagsläget styrelseordförande i 6 företag och ledamot i ytterligare ett par.     

 

Mina största lärdomar från mitt yrkesliv: 

En hög arbetsmoral krävs i detta yrke. Du måste ha en hög frekvens i mötesbokningar – ju fler kunder du träffar - desto fler offerter får du lämna och ju fler offerter du lämnar - desto fler avslut gör du.

Man måste vara noggrann med kundens frågeställningar och säkerställa att man uppfattat sitt uppdrag. Det är viktigt att alltid följa upp att kunden är nöjd och att leveransen har motsvarat önskemålet.

Mina råd till dagens unga säljare:  Var aldrig rädd för att hantera kundens klagomål. Dessa kan oftast, rätt hanterade, leda till fler affärer och bättre relation. En duktig säljare måste vara modig, noggrann, ärlig och ambitiös. Detta ger högt förtroende som är en förutsättning för långsiktiga affärsrelationer.