Tryggve Dahlqvist

 

 

 

född: 16 maj 1940

 

Arbetsgivare

Tryggve Dahlqvist har arbetat på IBM Svenska AB hela yrkeslivet. IBM konstruerade, byggde och sålde datautrustning samt tillhörande programvara globalt via egna dotterbolag över i stort sett hela världen. Fabriker och utvecklingslaboratorier för olika delar av sortimentet fanns globalt. Huvudprodukterna var till en början stordatorer, olika typer av datalagringsutrustningar samt skrivare. Organisationen var uppdelad i säljkårer, teknisk service, produktutveckling samt olika stabsfunktioner.

 

Arbetsuppgifter

Tryggve var hela tiden inom säljorganisationen, antingen som konsult/projektledare eller med rena säljuppgifter. Kunderna har funnits i strängt taget samtliga branscher i svenskt näringsliv, från tung industri till textilföretag och serviceorganisationer, från banker och försäkringsbolag till livsmedelsindustri.

 

Försäljningsarbetet har omfattat allt från att sälja hela hårdvarusortimentet, dvs. datorer med kringutrustning och olika typer av programvaror till att sälja olika typer av tjänster såsom produktionsplaneringssystem, ekonomisystem och/eller lönesystem med tillhörande tjänster.

Tryggve var under några år verksam utomlands med placering i Storbritannien och Holland och sysslade med internationell marknadsföring, utbildning samt produktutveckling. Han planerade och genomförde ett antal marknadsanalyser i enskilda länder i Europa och Sydamerika avseende dessa länders behov av specifika IBM-tjänster och kostnader för att introducera dessa.

Branschens utveckling

IBM och hela IT-industrin har gjort en oändligt stor resa från de första stordatorernas intåg – enbart riktade till större företag och deras behov av effektiva rationaliseringsverktyg – till dagens konsumentinriktade persondatorer och telefoner som kan otroligt mycket mera per investerad krona än vad gårdagens stordatorer klarade av.

 

Utvecklingstakten har inneburit halverad kostnad/dubblerad kapacitet var 18-e månad, ibland snabbare än så. Takten har ställt stora krav på samtliga som verkat inom datorindustrin vad avser produktkunskap, kunskap om och behov hos en ständigt förändrad kundprofil, från ledningen på ett storföretag till en enskild användare på en personalavdelning.

Det bästa med arbetet

- Det bästa med arbetet, berättar Tryggve, var att under nästan 40 års arbete, hela tiden kunnat utvecklas, byta arbetsuppgifter, byta placeringsort och miljö, byta kundsegment och samtidigt ha kvar hela det etablerade kontaktnätet som dessutom växte för varje ny placering.

Ett speciellt minne

- Personalavdelningen på ett av de större svenska företagen behövde ett nytt personaladministrativt system, vilket jag nosade fram, berättar Tryggve. Mitt försäljningsarbete flöt på bra och kontakterna fördjupades.  Signalerna var positiva men vissa störningar inträffade. Företagets interna dataavdelning ville inte släppa sitt grepp. Personalavdelningen kämpade emot med alla medel men fick till slut order av företagsledningen att hålla sig ”inom familjen”. Mina kontakter visste inte hur de skulle ge mig det tragiska beskedet men repade mod till sig och bjöd mig på middag samt förklarade situationen med slutklämmen ”tack vare ditt engagemang och kunskap har vi fått ett otroligt mycket bättre system än de ursprungligen var beredda att ge oss”.

Råd/rekommendationer

- Produktkunskap är A och O, att kunna eller i varje fall känna till kundens bransch och behov/utmaningar kan vara avgörande men det viktigaste är att vara lyhörd och lyssnande i varje diskussion, menar Tryggve. Att sälja är inte en politisk debatt där den som har högsta rösten och de mest dräpande kommentarerna vinner.