JAN KARLSSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 juni 1941

 

En god utbildning blev en god grund och en god start

Jan tog realexamen 1958 från Göteborgs Praktiska Realskola och handelslinjen för gossar. Det kan nämnas att många från denna utbildning lyckades bra i livet. De blev bankdirektörer, revisorer och företagsledare.

 

Första arbetet

1958 var också året då Jan var på anställningsintervju hos Werner & Carlström på deras gamla kontor på Östra Larmgatan i Göteborg – och blev anställd. Företaget fick dock vänta in Jan som först skulle till Tyskland på praktik på Commerzbank. När Jan kom hem igen hade företaget hunnit att flytta ett kvarter till Stora Nygatan.

De första uppgifterna för Jan – i väntan på sin militärtjänstgöring i Stockholm – var diverse göromål av servicekaraktär som var vanligt på den tiden. Efter avklarad militärtjänst började Jan på ekonomiavdelningen och då var kassan den första anhalten.

Företaget, som bestod av flera bolag, var verksamt inom garn och textil. Werner & Carlström (Kattens) sålde garner och strumpor och Aug. Johansson Mark & Co AB (Marks) sålde garner och tapisserier.

Gustaf Werner hade i sitt testamente en skrivelse som förhindrade arvingarna att sälja något på 20 år vilket innebar att vi var kvar på Stora Nygatan till maj 1968. Fastigheterna på Stora Nygatan och Södra Hamngatan, som tillhörde Marks, såldes då till Götabankens fastighetsbolag Sponsor och vi flyttade då till Åvägen i Gårda och en fastighet som också tillhörde koncernen, nu under paraplybolaget Gustaf Werner AB.  

Gustaf Werner AB - detta namn fick förövrigt köpas loss från en urmakare i Sävedalen.

Avancemang inom ekonomi och redovisning och förändrade arbetssätt

Efter ett par år avancerade Jan till redovisningschef, kamrer, i Wernerkoncernen som bestod av 13 bolag. Ungefär samtidigt sålde Wernersläktingarna företaget till börsnoterade Investmentbolaget Asken och vi blev därför offentliga i vår redovisning. Under 70-talet datoriserades redovisningen vilket innebar mycket omställningsarbete.

Min koppling till handelsresandeyrket består i att jag under många år var ansvarig för attesterandet av reseräkningar i bolagen och har därför sett ett otal varianter på sådana.

Det var också mycket arbete med att samordna redovisningen mellan olika bolag i koncernen eftersom även Jakobsdals Garn och AB Sjuntorp införlivades i koncernen.

 

Styrelseuppdrag

Det fanns endast en utomstående styrelse i moderbolaget och jag ingick därför i dotterbolagens styrelser och var ordförande i dotterbolagen i Danmark, Norge och Finland.

Branschen förändras – uppköp och avveckling

På 80-talet bildades OctaNova AB av fem bolagschefer som köpte loss textilrörelsen från Asken. Senare köptes OctaNova i sin tur upp av Capinova som bl.a. sysslade med fastighetsaffärer och som sålde fastigheten på Åvägen till NCC och som sedan byggde en ny fastighet till Gustaf Werner AB i Orrekulla på Hisingen. Företaget bytte också namn till OctaNova Textil AB.

1992 hade fastighetsmarknaden skakats om och OctaNova fick problem. Textilrörelsen såldes då till Borås Wäfveri.

Borås Wäfveri var mest intresserade av bomullsspinneriet Strömma i Norrköping och sålde vissa av bolagen och avvecklade vissa men fortsatte med OctaNova Textil, som vi strax före övertagandet lyft ur rörelsen från och placerat i ett vilande dotterbolag – ett bolag som äntligen fått namnet Marks & Kattens AB – ett bolag där Jan nu var ekonomichef.

Eftersom det var fortsatta problem i branschen så kunde företaget inte vara kvar i en stor byggnad som Orrekulla utan outsourcade lagerhanteringen och flyttade till mindre lokaler i Åbro. Detta var 1995.

Golvbolag i Mölndal och både tennis och golf

Nästa anhalt för Jan blev ett golvbolag i Mölndal där han arbetade som ekonomiansvarig i 5 års tid. Parallellt med detta var Jan ekonomiansvarig för tennisturneringarna Swedish Open i Båstad samt Stockholm Open. Detta uppdrag löpte ända till 2014. De sista åren var det även uppdrag för golfturneringen Nordea Masters.

Fortfarande aktiv

Jan har även under åren hjälpt många mindre bolag med sin redovisning och har fortfarande ett uppdrag kvar.

 

Vilka råd vill du ge till dagens aktiva?

Mitt bästa råd, säger Jan, är att man skall lyssna på alla i en organisation, alltså även underställda.