RUNE JOHANSSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 juli 1940

 

Rune började arbetslivet 1957 på Trådcentralen Coats med säte i Glasgow. Företaget sålde sytråd och blixtlås till industrin och till kunder inom teko- och möbelindustrin. Runes uppgift var att sälja varor till industrin.

1982 tog Rune klivet över till Stiwex Flügger Färg och fortsatte att sälja produkter till industrin. Här handlade det nu om Måleriverktyg, färg och tapeter.

Rune berättar om utvecklingen i konfektionsbranschen under 70-talet som stadigt nedåtgående. Lägre efterfrågan och större konkurrens från andra länder. Klimatet blev tuffare. Detta var en av anledningarna till att han bytte till färgbranschen.

Vad har varit det bästa med ditt yrkesliv?

Det bästa med arbetet har varit kundrelationerna och när jag hade framgång i mina affärer och kunde ta hem order trots konkurrens med andra.

Vilka var svårigheterna och utmaningarna?

Svårigheterna var de prisdumpningar som en del konkurrenter ägnade sig åt. De företag som jag arbetade åt hade en mycket bestämd prispolitik och ibland blev det svårt att försvara priset, som kunde uppfattas som högt i jämförelse med de konkurrenter som kom från Östländerna och då framförallt från Kina.  

Vilka lärdomar fick du med dig?

Att arbeta som säljare innebär många möten med människor och detta har gett mig en god människokännedom. Jag fick också lära mig att vara enveten. Man får inte ge upp när det tar emot.

Dina bästa råd till dagens säljare:

Det viktigaste av allt är ärlighet. Ärlighet både mot din arbetsgivare och mot dina kunder.