Torbjörn Fredriksson

 

 

 

född: 

Arbetsliv

Efter sin utbildning:  Förvaltningslinjen med inriktning på samhällsekonomiskt utredningsarbete på Göteborgs Universitet började Torbjörns spännande resa inom näringslivet. Det har varit idel stora uppdrag och tuffa utmaningar längs vägen.

 

Från bank till bank  - Från Handelsbanken till IKANO Bank

Torbjörn började sitt arbetsliv 1994 med ett stort uppdrag som Kontorschef på Svenska Handelsbanken på ett då nyöppnat kontor i Gårda, Göteborg. Ett spännande och ansvarsfullt uppdrag att rekrytera medarbetare, få upp nykundsförsäljningen och få kontoret lönsamt.

Detta uppdrag ledde efter ett par år vidare till att vara med och öppna SHB:s kontor i Hamburg som kundansvarig för ett flertal stora tyska koncerner med verksamhet i Norden. 

2000 styrde Torbjörn kosan till Älmhult och ett uppdrag som kontorschef för SHB på orten. Här blev han ansvarig för IKEAs affärer som också omfattade Inter IKEA- och IKANO-koncernerna i hela världen. Detta krävde hög förändringstakt med tanke på Kampradssfärens tillväxtstrategi. Med all denna kunskap var det kanske inte så konstigt att nästa steg tog honom till IKANO Bank.

2001 var det alltså dags för klivet in i IKEA-sfären och uppdraget som Affärsområdeschef Bank på IKANO Bank AB. Uppdraget var att bygga upp försäljningen och lönsamheten av den då relativt nystartade bankverksamheten inom IKANO Bank.

Torbjörn var kvar inom IKANO Bank fram till 2008 och hade under denna tid flera tunga poster såsom vVD och Administrativ chef för Ekonomi, Kredit, Juridik och Säkerhet samt såväl vVD för banken samt även tf VD. 

Facility Manager IKEA AB

2008 fick Torbjörn ansvar för denna då nya avdelning med uppdrag att arbeta fram ett koncept och en ny organisation kring Facilities Management inom IKEA i Sverige (exklusive varuhusen) och ingick då även i ledningsgruppen för IKEA AB. IKEA AB är moderbolaget i den svenska IKEA-koncernen och ett ”Shared Service Center” för Sverige inom HR, Ekonomi, Tulladministration och Facility Management.

Prevent Bevakning AB

2011 var det så dags att ta sig tillbaka till uppväxtorten Stenungsund och ett arbete som VD för Prevent Bevakning AB som är en koncern som erbjuder tjänster kring Hälsa, Miljö och Säkerhet, HMS. Detta innebär bevakning, arbetsplatssäkerhet, brandsäkerhet och utbildning till stora globala koncerner inom kemi- och oljeindustrin. Prevent är certifierade ISO 9001 och OHSAS 18001. Uppdraget för Torbjörn var att öka lönsamheten och växa vilket innebar stort förändringsarbete inom hela verksamheten.

Fredriksson & Franzén Affärsutveckling AB

2018 startade Torbjörna eget företag – ett konsultföretag inom verksamhetsstyrning - med säte i Göteborg. Ägarledda företag kan få hjälp med att utarbeta affärsplaner med alla dess delar såsom ägardirektiv, vision, affärsidé, strategier och strategiska mål. Torbjörn har genom åren utarbetat en väl fungerande metod som nu kan komma ännu fler företag till nytta. 

Styrelseuppdrag

Parallellt med sina uppdrag har Torbjörn haft olika styrelseuppdrag – Styrelsen för Säkerhetsföretagen Almega, Växande Älmhult, finansiell ID-Tjänst, BID AB -  och idag är han verksam med Advisory Board Proekonomi i Göteborg AB och Advisory Board Företagskonsulten i Kungälv AB.

 

Vad har varit det bästa med dina arbeten och uppdrag?

Det jag tycker är roligast är att se medarbetare våga, vilja och ha förmåga att växa, berättar Torbjörn. Att vara på en sådan resa är härligt och är nödvändigt om man skall lyckas växa som företag eller avdelning.